Kur jāuzglabā Lactobex®?

Produktu nedrīkst uzglabāt ledusskapī!  Tas jāuzglabā temperatūrā līdz +25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.